Cortès geeft bloed in Moen

http://bloedinzameling.rodekruis.be/moen

CVO Kempen zoekt minstens 300 bloeddonoren

http://bloedinzameling.rodekruis.be/cvokempen

Federaal Parlement Fédéral

http://bloedinzameling.rodekruis.be/kavv

GBS Leefdaal - School met een hart!

http://bloedinzameling.rodekruis.be/GBSleefdaal

Gemeente Vorselaar zoekt bloeddonoren

http://bloedinzameling.rodekruis.be/vorselaar

Wommelgem zoekt bloeddonoren

http://bloedinzameling.rodekruis.be/wommelgem

WZC Armonea zoekt bloeddonoren

http://bloedinzameling.rodekruis.be/armonea