Disclaimer

De gegevens, verzameld via deze website en aan ons verstrekt, worden verwerkt door de Dienst voor het Bloed (DVB) voor doeleinden van beheer van administratieve gegevens van (kandidaat)donoren in het kader van de informatieverstrekking over bloedtransfusieactiviteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw administratieve persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door een daartoe een ondertekend en gedagtekend verzoek te versturen aan Rode Kruis Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen.